Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego
Regionu Przyjaźni Podmoklom
66-110 Podmokle Małe 30
NIP: 9730924419
Regon: 080250045
KRS: 0000302805
e-mail: podmokle@podmokle.pl

***

***

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Województwo Lubuskie

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej- Gminnego Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych”

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej Regionu poprzez budowę nowej wiaty i przebudowę istniejącej wiaty osłonowej wraz z oświetleniem i instalacją PV w Gminnym Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Podmoklach Małych w okresie realizacji projektu.

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”

Kwota dofinansowania: 199 997,00 zł